Termoizolacja fundamentów natryskowa

 

 

Podłaczenia deszczówki

 

 

Odwodnienia budynków

 

 

Termoizolacja fundamentów

 

 

Drenaż odsunięty

 

 

Drenaż pod posadzkowy

 

 

MODERLUX

MODERLUX

Kontakt

Niwelacje

Galeria

O nas

Usługi

Strona główna

MODERLUX Odwodnienia Budynków

Firma Moderlux zajmuje się profesjonalnym odwadnianiem budynków i obiektów użyteczności publicznej( Drenaż opaskowy). Posiadamy olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone dokumentacją fotograficzną (wszystkich zdjęć nie ma na stronie z powodów ograniczeń transferowych będą się ukazywać w następnych miesiącach). Nie posiadamy wiedzy tylko teoretycznej, jak większość firm które powstawał lub właścicieli mini koparek(w dziale odwodnienia znajdziecie państwo kilka przykładów źle wykonanych odwodnień), ale wiedzę praktyczną którą nabywaliśmy od 1994 r. Działamy na terenie województw: śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego.

                                                                 Wykonujemy:

.

 

  Natomiast drenaż wykonywany poniżej poziomu posadowienia budynku musi być oddalony od jego ścian o 2-3 m tzw. drenaż odsunięty

Otacza zewnętrzne ściany fundamentowe i odprowadza nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniża poziom wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki piwnic. Decyduje o nim głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej. Zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek części podziemnych budynku.

Istnieją sytuacje wykluczające wykonanie drenażu opaskowego, jak np. usytuowanie budynku w zabudowie szeregowej lub gdy zalewaniu ulega tylko część podpiwniczenia i nie ma potrzeby robienia drenażu wokół całego budynku. Rozwiązaniem odwodnienia fundamentów jest wówczas drenaż wewnętrzny polegający na ułożeniu rur drenarskich w piwnicach trzeba zerwać istniejącą posadzkę  piwnicy lub wykonać wykopy tylko wzdłuż przewidzianej trasy drenażu

.Ten rodzaj drenażu najlepiej jest wykonać przed przystąpieniem do prac wykończeniowych przed domem. Odprowadza on wodę zalegającą na powierzchni terenu całej działki za pomocą korytek z rusztami lub bez umieszczanych na równi z nawierzchnią, a następnie poza odwadniany teren - do kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub naturalnych zbiorników.

Nie odprowadzona w odpowiedni sposób woda deszczowa może powodować zawilgocenie ścian zewnętrznych domu i fundamentów. Takie zaniedbanie często skutkuje odpadaniem tynków, uszkodzeniem murów, pojawieniem się grzyba na ścianie. Pod wpływem podciągania kapilarnego zawilgocenie może szybko się rozprzestrzenić na kilka metrów w górę ściany. Wodę deszczową odprowadza się w rurach Pcv szarych bądż pomarańczowych. Jak najdalej od budynku.

Nie zabezpieczony lub źle zabespieczony budynek przed wilgocią powoduje odpadanie tynków przy gruncie, pojawienie się wody w piwnicy lub występowanie grzybów w budynku co jest niebezpieczne dla zdrowia w szczególności dzieci . Wszystkich tych niechcianych zjawisk możemy się pozbyć dzieki odpowiedniemu zaizolowaniu ścian i odprowadzeniem wody gruntowej drenażem jak najdalej od budynku.

   Najlepszym sposobem jest odprowadzenie wody grawitacyjnie(jeżeli budynek znajduje się na skarpie lub jest możliwość swobodnego odpływu wody od budynku). W innych przypadkach stosuje się odprowadzenie do studzienki chłonnej lub zbiorczej. Czasem można też odprowadzić do studzienki kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, ale wymaga to zgody lokalnego zakładu kanalizacji.

Ocieplenie natryskowe stosuje się gdy ściany budynku są zbyt krzywe by można zastosować płyty XPS. Pianka z natrysku ma podobne parametry co synthos prim. Przykleja się do nierówności ścian czym izoluje każdą wnękę lub wypukłość bez mostków cieplnych. Idealne zastosowanie w starym budownictwie.

Drenaż opaskowy przyścienny

Drenaż odsunięty ( Francuski)

Drenaż pod posadzkowy

Termoizolacja fundamentów natryskowa

Termoizolacja fundamentów

Drenaż terenowy

Odwodnienia liniowe

Odprowadzenie deszczówki

.Ten rodzaj drenażu stosuje się w przypadku małej chłonności gruntu, w szczególności w gruntach gliniastych. Drenaż zapobiega tworzeniu się kałuż oraz zabłoceniu terenu.

 Ocieplenie fundamentów zapobiega przemarzaniu stanu zerowego, a w przypadku piwnic utraty ciepła z budynku.